Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre zákazníkov e-shopu bianconeri-moda.sk. Ceny sú uvedené v eurách, vrátane DPH.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového a zásielkového obchodu bianconeri-moda.sk je fyzická osoba:

Bianconeri - Martin Kocian

Novomeského 34

902 01 Pezinok

IČO : 43 775 021
DIČ: SK1075811594


Bankové spojenie: IBAN: SK50 0200 0000 0035 5003 0558, SUBASKBX (0200) - VÚB banka

Záruka kvality

Bianconeri zasiela len overenú kvalitu, zaručená kvalita zodpovedá najvyšším požiadavkám našich zákazníkov. V zmysle novely Občianskeho zákonníka č. 150/2004 poskytujeme na každý tovar záruku 2 roky, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Objednanie tovaru

Pri objednávaní prostredníctvom internetu ide o automatický prenos dát, preto slúžia iba na príjem objednávok podľa presného postupu. Objednávku je možné bezplatne stornovať ešte pred jej potvrdením a to prostredníctvom elektronickej pošty infobianconeri@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0948 596 828. Pri storne/zrušení objednávky je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu bydliska a informáciu o objednávke.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

Dobierkou - tovar zaplatíte pri prevzatí, posielame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou

Bankovým prevodom - pri platbe na účet, tovar posielame ihneď po pripísaní sumy na účet, prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou.

Osobný odber - tovar zaplatíte v predajni v hotovosti alebo platobnou kartou.

O odoslaní zásielky Vás budeme vopred informovať SMS správou alebo e-mailom. Ku každej objednávke, aj pri vybavení 1 objednávky viacerými balíkmi, účtujeme náklady za balné a poštovné len raz.

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom bianconeri-moda.sk. K splneniu dodávky dochádza dňom zaplatenia za túto zo strany zákazníka.

- Prostredníctvom Slovenskej pošty za poplatok 2,90 €

- Preprava kuriérskou spoločnosťou za poplatok 4,90 €

- Osobný odber bez poplatku

Dodacia lehota

Všetok tovar máme skladom, takže vieme zabezpečiť dodanie tovaru v lehote 2-3 pracovných dní. Naše dodacie a platobné podmienky platia pre zasielanie v rámci Slovenskej republiky.


Zákaznícky servis

Všetky vaše otázky vám ochotne zodpovieme na e-mailovej adrese: infobianconeri@gmail.com alebo na tel. čísle 0948 596 828 každý pracovný deň od 10:00-19:00 hod. a v sobotu od 10:00-18:00 hod.

Vrátenie tovaru a reklamácia

U nás nakupujete bez rizika. Ak Vám niečo čo ste si objednali nevyhovovalo z akéhokoľvek dôvodu, jednoducho nám tovar podľa Občianskeho zákonníka do 14 pracovných dní zašlete späť (ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov). Za každý vrátený tovar (aj pri výmene) vám do 14 pracovných dní poukážeme peniaze na váš bankový účet. Pri vrátení tovaru je potrebné zaslať dobierkovú faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe, dodací list a zároveň aj ako záručný list a je zasielaná spolu s nepoužitým a nepoškodeným tovarom, v pôvodnom obale s visačkami.

Upozornenie: Náklady za vrátenie tovaru (poštovné a pod.) znáša v plnej výške zákazník.

Adresa na vrátenie tovaru:

Bianconeri

L.Novomeského 34

90201 Pezinok

Formulár na spätné zásielky si môžete stiahnuť tu

Prosíme vyplniť kontaktné údaje, dôvod vrátenia alebo výmeny tovaru a bankový účet, na ktorý majú byť poukázané peniaze.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.03.2020

Ochrana osobných údajov

Uvedomujeme si, že osobné údaje sú citlivé a dôverné. Preto má ich ochrana u nás najvyššiu prioritu.

Naša firma zhromažďuje a spracováva vami poskytnuté údaje za účelom ponuky obchodu a služieb. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci nášho koncernu na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, musíme si uložiť Vaše osobné údaje - najmä meno, priezvisko a úplnú aktuálnu adresu. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov. Samozrejme máte právo požiadať o ich zmenu či úpravu tak, aby zodpovedali skutočnosti alebo tieto údaje nechať z databázy celkom odstrániť.

Čl.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako " osobné údaje").

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vytvorenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

-požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

-požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9. V prípade, že kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Používateľský účet

- Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

- Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

- Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používateľského účtu.

- Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

- Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než [časové obdobie] nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

- Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.